Gigantische DF-Antennes, de Originele Duitse Wullenweber antenne Array.

 

In 1926 had Watson-Watt's reeds een DF-receiver concept voor een CRT (Cathode Ray Tube) ontwikkeld.

http://www.cdvandt.org/NVK.pdf

Ten aanzien van Watson-Watt's DF-receiver concept werd de N/Z antennes geplaatst op de N/Z meridiaan en de O/W antennes op de O/W meridiaan, daarbij is de geografische Noordpool het noordelijke snijpunt van de omwentelingsas met het oppervlak.

Zie Figure 1 Watson-Watt’s 1926 receiver concept & Figure 2 Wächtlers 3 channels Watson-Watt receiver concept.

DF antennes = Direction Finding antennas zie:

http://en.wikipedia.org/wiki/Direction_finding

 

German Bundesmarine [Navy] naast de Deense grens in Ladelund zie:

http://www.radiomuseum.org/forumdata/upload/165-24.pdf

Na de “uitvinding van de Radio” en het vergroten van de afstand waarop de “radiosignalen” konden worden waargenomen groeide bij de diverse instanties (militair) de wens om de richting en zo mogelijk de plaats van het uitgezonden radiosignaal te kunnen bepalen.

http://en.wikipedia.org/wiki/Triangulation

 

Vanaf de jaren 30 werd ook in Duitsland bestudeerd hoe dit mogelijk te maken.

De Duitse wetenschappers liepen voorop en bereikten hun doel met de zogenaamde "Wullenwever" antenne.

Deze originele naam is geïntroduceerd door Dr. Hans Rindfleisch, later de "Wullenweber" antenne genoemd en is ontwikkeld door the "Deutsch Marine Kommunikationsforschung Kommando" / “German Navy communication research command”

De benaming "Wullenwever" of "Wullenweber" is niet naar een bepaalde persoon vernoemd het is een "Cover name" om het Duitse geheime onderzoek en ontwikkeling van DF-antennas te identificeren.

 

De eerste of een van de eerste Duitse proef had de naam "Großpeil-und Emphangsanlage Wullenwever type HF 2076"

zie voor verdere details:

http://www.cdvandt.org/wullenwever.htm (1)

Klik op de benaming ...... HF 2076.

De proefopstelling bestond uit een halve ring met 21 antennes als in Abb. 2 op een diameter van 120 meter.

De tussenruimte is 9º, een kleinere opening op die diameter kon niet omdat dan de koppeling tussen twee antennes te groot werd.

Voor een geringere openingshoek zou een grotere diameter vereist zijn!

 

De te ontvangen HF signalen hebben vanaf grotere afstanden een lage opstraalhoek daarom is achter elke van de 21 antennes op een afstand van 7 meter een vlakke reflector geplaatst op een diameter van 105,4 meter die proefondervindelijk was bepaald en schermt de van achterkomende HF-straling af.

Het geheel stond op een vrije ruimte met een diameter van 800 meter.

 

De uiteindelijk ontwikkelde bruikbare Wullenweber antenne ook wel "Reusen-antenne  genoemd" had 40 antennes gelijk aan Abb. 2 op een diameter van 120 meter met een openingshoek van 9º.

De gezamenlijke antenne hoogte is 7,8 meter met een diameter van 3,4 meter, de hoogte van de antenne zelf is 5,5 meter.

Het horizontale deel "Dachkapazität" heeft een diameter van 8m en een hoogte van 2,3m. deze wordt met het verticale antennedeel via een weerstand van 90 Ohm verbonden.

Om van het grondwaterpeil en jaargetijden invloeden onafhankelijk te zijn is er een "gegengewicht" /  counter poise dan wel een aardnet gebruikt dat met de 40 vlakke aaneen gekoppelde reflectoren is verbonden.

De lengte van de afzonderlijke draden vanaf de reflector is 25 meter en de onderlinge hoek 5º zie Abb. 1 in (1)

 

Figuur 6 Overhead view of a Wullenwever site.

De antenne is op de geografische polen gesitueerd niet op de geomagnetische polen.

In Abb. 3 is te ontdekken dat met behulp van een stator- en rotorinrichting de antennespanning van twee maal zes bijeen staande antennes aan een S-D-Transformator worden geschakeld.

In de stand R van schakelaar I worden alle veertig antennes via veertig 10 pF condensatoren resp. 1micro Farad en een 600 Ohm weerstand tegen aarde via een voortrap aan de ontvanger aangeboden.

In stand S,D van schakelaar I en schakelaar II in de stand S worden de 2X6 antennes via een aanpasnetwerk en via sleepringen op de rotor aan de S-D-Transformator als somsignaal aan de ontvanger gevoerd.

In de stand D van schakelaar II wordt de verschilspanning van de twee geschakelde antennesegmenten aan de ontvanger aangeboden.

Doorsnede rotor 56cm, speling tussen rotor en stator 0,1mm, hiermee wordt de koppelcapaciteit tussen rotor en stator bepaald deze bedraagt ca. 18 pF

 

Deze "Wullenweber" is een breedband HF antenne en heeft in het frequentie gebied 8,5 - 17,5 MHz een impedantie van 52-65 Ohm en kon worden gebruikt voor het frequentie gebied 5 - 20 MHz.

 

Het is mij onbekend waarom niet gekozen is voor een stralingsweerstand / antenne-impedantie gelijk of nagenoeg gelijk aan de ruimte-impedantie (impedance of free space) zijnde 120pi ~377 Ohm.

http://en.wikipedia.org/wiki/Impedance_of_free_space

Waarschijnlijk omdat ~377Ohm coaxkabel (nog) niet beschikbaar was?

Of was de ruimte-impedantie nog niet bekend?

Zou een step-down trafo dan een oplossing zijn geweest?

 

Zie (1) voor:

Antenne weerstand B op pagina 2&3,

Kompensator, stator en rotor C op pagina 3

Empnger E op pagina 5

Laufzeit ketten D op pagina 4 (hardware matig Doppler effect compensatie?)

http://en.wikipedia.org/wiki/Doppler

http://en.wikipedia.org/wiki/Doppler_effect

 

Het betreffende Key patent:

http://www.cdvandt.org/DE861881.pdf

De kenmerken van een "Wullenweber" zijn, meerdere breedbandige antennes (monopolen) geplaatst in een cirkel en achter elke antenne een vlak reflectiescherm dat verbonden is met een aardnetraster dat groter is dan de diameter van de antennecirkel.

Zoals we in “DF-Antenna USA Variants” zien zijn deze kenmerken zelfs de naam "Wullenweber" bij alle verschillende oudere vormen van DF-Antennes in een cirkel door de westerse wereld overgenomen.

 

De plaats van een gevonden HF-bron wordt uitgedrukt in lengte en breedte graden.

 

De plaats van een gevonden HF-bron uitdrukken in Geomagnetische graden is geen optie aangezien de richting van het magnetisch veld op langere termijn niet stabiel is, de locatie van de Geomagnetische Noordpool is dus niet vast.

Met een vast opgestelde DF-Antenne is correctie dan niet gemakkelijk.

 

In 2007 was de magnetische declinatie van de Geomagnetische Zuidpool op de geografische Noordpool ca. 11,5 graden west.

De magnetische declinatie van de Geomagnetische Noordpool is min of meer onafhankelijk van die van de geomagnetische Zuidpool.

In 2008 lag de geomagnetische Noordpool op 118° 18' 15" W   83° 12' 37" N

In de loop van een jaar vindt er een verschuiving plaats, ca. 2 minuten oost per jaar.

Soms vindt er ook een totale omkeer plaats.

http://en.wikipedia.org/wiki/Earth%27s_magnetic_field

http://en.wikipedia.org/wiki/Geomagnetic_pole

http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_North_Pole

http://en.wikipedia.org/wiki/South_magnetic_pole

Voor het bepalen van de declinatie op een bepaalde plaats en datum zie:

http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/#declination

http://www.ngdc.noaa.gov/geomag/

http://www.ngdc.noaa.gov/geomag/declination.shtml

http://www.ngdc.noaa.gov/geomag/faqgeom.shtml

http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web

http://search.usa.gov/search?affiliate=ngdc.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=geomagmodels%2Fstruts%2FcalcDeclination

http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/topo/report/globedocumentationmanual.pdf

In het algemeen is op de enorme website van OM Arthur O. Bauer, PA0AOB gigantisch veel andere informatie te vinden.

http://www.cdvandt.org/

 

Tijdens WWII heeft Duitsland profijt gehad van deze DF-Wullenweber antenne i.v.m. o.a. onderzeeboten

http://www.fas.org/irp/program/collect/an-flr-9.htm

Bob Ney writes (05/2006):

You do not mention that the FLR-9 design was based on the Wollen-Weber antenna used by the German Navy to allow Admiral Dönitz to communicate with his submarines during WW II. I did see the reference at the bottom of the page. I believe that antenna was not a full 360 degrees as the FLR-9s were.

(Voor AN/FLR-9 zie: DF-Antennas USA Variants)

 

Later (na WWII) vooral voor of tijdens de "koude oorlog" is de ontwikkeling van dergelijke antennesystemen door de USSR serieus genomen en verder ontwikkeld.

Zie DF-Antenna USSR Variants.

 

Pas later zag ook de USA het licht en perfectioneerde deze antenne, er zijn verschillende uitvoeringen ontstaan, waarbij de afmetingen duidelijk groter werden.

Zie DF-Antennas USA Variants.

.

Zowel de westerse- als de USSR ontwikkeling van DF-Antennes is met behulp van Duitse wetenschappers al dan niet vrijwillig verwezenlijkt.

 

Om de plaatsen te zien van bestaande, verlaten of gesloopte DF-Antennes is het nodig dat Google Earth of Wikimapia is geïnstalleerd.

http://www.google.com/intl/nl/earth/download/ge/

http://www.wikimapia.org/

 

Tip: Gebruik in Google Earth de tijdschuifregelaar om de verandering van de objecten in de tijd te bekijken.

Tip: Vaak is het mogelijk om in te zoomen op een locatie, sleep het "poppetje" bij de navigatieknoppen naar de locatie om Street View te openen.

Tip: Soms zijn de objecten via de 3D-viewer te bekijken.

 

Deze originele Duitse Wullenweber antennes of de overblijfselen daarvan zijn waarschijnlijk niet meer op aarde te vinden of toch wel? Zie op Google Earth:

 

Denemarken Noord Jutland, Hæstrup Mølleby

Halve cirkel de resten van een originele 180 graden “Wullenweber” antenne WWII met een diameter van ca.175/240m?

Tag op: 57,397080  9,983906

 

Denemarken Noord Jutland Aabybro

De resten van een originele 360 graden “Wullenweber” antenne WWII?

Of een in aanbouw zijnde / niet afgewerkte gigantische verkeersrotonden met een diameter van ca. 78,5 m.

Tag op: 57,151318  9,751798

 

Bronvermelding zie de URL's

Met dank aan OM Arthur O. Bauer, PA0AOB

 

Ben op zoek gegaan naar mogelijke restanten van Wullenweber antennes in Nederland.

Vond een merkwaardige plek in Noord-Holland die lijkt op de restanten van een Wullenweber antenne met bijgebouwen en/of start/landingsbaan/banen WWII?

Bij (telefonische) navraag daar in de buurt vertelde men mij dat vanaf die plek door defensie in het verleden vliegtuigjes werden gelanceerd om beschoten te worden, deze bewering is mogelijk niet juist.

De plek is inmiddels volgens de zelfde bron aan de natuur terug gegeven.

Als ik de kans krijg ga ik daar eens een kijkje nemen. 

 

Groote Keeten Noord-Holland met een diameter van ca. 120m.

Vul links boven in Google Earth de volgende coördinaten in:

Tag op: 52,868690  4,711217

 

Voor een mogelijk vliegveld(je) ten noorden (NNO) daarvan WWII ?:

Tag op: 52.873106 4.713351

 

Wellicht een beetje paranoia?

 

Knokke Heist met een diameter van ca. 300m.

Tag op: 51,325594 3,309334

 

Oostende nabij vliegveld met 2 bunkers met een diameter van ca. 150 m.

Tag op: 51,199435 2,919589

 

Ellemeet met een diameter van ca.162m.

Tag op: 51,738652 3,823164

 

Nieuwenhoorn merkwaardige cirkels met een diameter van ca. 72m resp. 135m.

Tag op: 51,857224 4,154573

 

Maaswijk met een diameter van ca. 150m.

Tag op: 51,840228 4,358629

 

Hellevoetsluis met een diameter van ca. 225m.

Tag op:51,821235 4,161231

 

Vlaardingen met een diameter van ca. 200m.

Tag op: 51,917984 4,305110

 

Maasland cirkel te klein ? Diameter ca. 53m.

Tag op: 51,932998 4,282950

 

Den Haag / Scheveningen ca.175m diameter

Tag op: 52,101579 4,305874

 

Bloemendaal aan zee met een diameter van ca. 160m.

Tag op: 52,387671 4,574197

 

In Burgh / Burgh-Haamstede een bebouwde voormalige DF-Antenna array met een diameter van ca. 320m?

Tag op: 51,690154 3,7373

 

Blijkbaar zie je als je op Google Earth of Wikimapia aan het zoeken bent overal cirkels waarvan je denkt dat het Wullenweber arrays zijn of zijn geweest.

Een heksen / spoken jacht!

Ja werkelijk ik zie overal voormalige- en/of restanten van Wullenweber arrays.

 

Mogelijk een tip: Als je zelf gaat zoeken kijk eerst op strategische plekken, voor Nederland een flinke strook langs de kust.

Vergelijk de omtrek van de cirkel van bekende CDAA / CDDA cirkels (zie volgende delen) op bepaalde hoogten in Google Earth met die van vermeende ex Wullenweber arrays.

 

Abb. 1 en Abb. 2 zijn ook te vinden op (1)

Beschreibung für.......

En grotere afbeeldingen als je klikt op de benaming ...... HF 2076.

 

 

 

 

 

 

    START                                                                                     BEGIN-WULLENWEBER-ANTENNE                                                                                  VOLGENDE